අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

28
අගෝ2017
Best wishes for the Winners of State Services Sportsmeet 2018 of Divisional Secretariat Mawathagama

Best wishes for the Winners of State Services Sportsmeet 2018 of Divisional Secretariat Mawathagama

2018 රාජ්‍ය සේවා ක්‍රීඩා උළෙලේ ජයග්‍රහණ ලැබූ...

28
අගෝ2017
Entrepreneurship Exhibition 2018

Entrepreneurship Exhibition 2018

Venue       -      Samodaya Hall Date          -     2018-10-02...

28
අගෝ2017
Dengue Programme 2018

Dengue Programme 2018

Dengue Programme Organized by Divisional Secretariat staff...

Scroll To Top